2024

Návrh rozpočtu na rok 2024 - zveřejněno na 8. 4. 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2027 - zveřejněno 8,4,2024
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024 zveřejněno 10. 1. 2024
Rozpočet na rok 2024
Rozpočtové opatření č. 3/2023 zveřejněno 10. 1. 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2027

2023

Návrh rozpočtu na rok 2023
Rozpočet na rok 2023 zveřejněno dne 3.4.2023
Rozpočtové opatření č. 1 - zveřejněno 1.4.2023
Rozpočtové opatření č. 2 - zveřejněno 10. 5. 2023

2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 - zveřejněno 11. 2. 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2026 - zveřejněno 29.11.2022
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
RO č. 7 - zveřejněno 30. 12. 2022
Rozpočet na rok 2022 - zveřejněno 14. 3. 2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 - zveřejněno 1. 6. 2022
Rozpočtové opatření č. 2 - zveřejněno 5. 9. 2022
Rozpočtové opatření č. 3 - zveřejněno 10. 10. 2022
Rozpočtové opatření č. 4 - zveřejněno 31. 10. 2022
Rozpočtové opatření č. 5 - zveřejněno 1.11.2022
Rozpočtové opatření č. 6 - zveřejněno 2.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2026 - zveřejněno 30.12.2022

2021

Návrh rozpočtu na rok 2021 zveřejněno 1. 4. 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2025 - zveřejněno 1. 12. 2021
RO č. 1/2021 - zveřejněno 29. 12. 2021
Rozpočet na rok 2021 zveřejněno 6. 5. 2021
Rozpočtové provizorium na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

2020

návrh rozpočtu 2020 - zveřejněno 29. 4. 2020.pdf
návrh rozpočtu 2020 včetně minulých let.pdf
Návrh střednědobého výhledu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2023
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020
RO č. 1/2020 zveřejněno 22. 12. 2020
RO č. 3/2019
Rozpočet na rok 2020
Rozpočtové provizorium na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022, 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022
Změna rozpisu č. 1/2020

2019

Návrh rozpočtu 2019
Pravidla rozpočtového provizoria 2019
Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 2
Schválený rozpočet 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021

2018

Návrh rozpočtu 2018
Návrh střednědobého rozpočtu 2020-2021
Rozpočtové opatření 1/2018
Rozpočtové opatření 2/2018
Schválený rozpočet 2018

2017

Návrh rozpočtu 2017
Pravidla rozpočtového provizoria 2018
Rozpočtové opatření 1
Rozpočtové opatření 2
Rozpočtové opatření 3
Rozpočtové opatření 4
Rozpočtové opatření 5
Schválený rozpočet 2017
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

2016

Pravidla rozpočtového provizoria 2017
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2019